Firma funkcjonowała przez dziesiątki lat w strukturach Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”. Zmiany strukturalne, jakie zachodziły w HMN „Szopienice”, pozwoliły nam na przekształcenie się w odrębną firmę – UltraPomiar.

Laboratorium pomiarowe firmy UltraPomiar przygotowane jest do wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiaru temperatury, ciśnienia, różnicy ciśnień, wielkości elektrycznych i długości. Zajmujemy się także produkcją termoelementów typu K i S.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.