Wykonujemy czujniki termoelektryczne typu K, S i B według Polskich Norm.

Do pobrania:

Naprawiamy czujniki termoelektryczne wykonane z metali szlachetnych.

Laboratorium Pomiarów świadczy usługi wzorcowania w zakresie:

  • termoelementów wykonanych z metali szlachetnych (typu S, B)
  • termoelementów wykonanych z metali nieszlachetnych (typu J, K)
  • czujników temperatury Pt100
  • mierników do pomiaru i rejestracji temperatury, regulatorów temperatury
  • przetworników temperatury, ciśnienia, różnicy ciśnień
  • manometrów użytkowych
  • mierników wielkości elektrycznych

Laboratorium Długości świadczy usługi wzorcowania w zakresie mikrometrów, suwmiarek, czujników zegarowych, wysokościomierzy i innych przyrządów do pomiaru długości.

Do pomiarów używane są wzorce okresowo sprawdzane w Okręgowych Urzędach Miar lub laboratoriach akredytowanych. Na sprawdzone przyrządy wystawiamy świadectwa wzorcowania. Pomiary kontrolne wykonywane są przez personel posiadający kwalifikacje potwierdzone świadectwami Urzędu Miar.

Możliwe jest:

  • podpisanie umowy na stałą obsługę aparatury kontrolno-pomiarowej zgodnie z wymaganiami norm ISO
  • nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów w bazie ewidencji, przy pomocy programu Legal
  • oklejanie sprawdzonych narzędzi naklejkami z datą następnego sprawdzenia

Możliwy jest również odbiór aparatury do naprawy lub sprawdzenia w siedzibie firmy zleceniodawcy.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, prosimy o kontakt.